نحوه کارکرد GYM24

نحوه کارکرد GYM24
نحوه کارکرد GYM24

در واقع GYM24 سرویسی است برای ایجاد ارتباط موثر بین ورزشکاران و مربیان با قابلیت های زیر:

- ثبت نام ورزشکاران

- ثبت نام مربیان

- ثبت باشگاه ها با قابلیت جستجو روی نقشه و یافتن نزدیکترین باشگاه ها و مربیان

- مشاهده سوابق مربیان و درخواست برنامه های تمرینی و غذایی از آنها به همراه پرداخت آنلاین هزینه مورد نظر

- تعامل ورزشکار و مربی پس از ارائه برنامه

- آموزش نحوه صحیح انجام حرکات بصورت متنی، تصویری و ویدئوای

- و ...


نحوه کارکرد GYM24 نحوه کارکرد GYM24 نحوه کارکرد GYM24
5 امتیاز از 4 رای
GYM24 | سامانه جامع مربیان ورزشی
5 امتیاز از 4 رای