چرا GYM24؟

چرا GYM24؟
چرا GYM24؟

سرویس GYM24 قابلیت هایی را در اختیار کاربران قرار میدهد که به نحوی توسعه داده شده اند که تمامی کاربران این سرویس سود میبرند

- ورزشکاران برنامه های و سوابق خود ر بصورت آنلاین داشته و میتواند هر لحظه به آنها و آموزش های مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

- مربیان در GYM24 میتوانند حرکات تمرینی و مواد غذایی خود را به همراه تصاویر و ویدئوی خود ثبت کنند از آن در برنامه های ورزشکاران استفاده کنند. همچنین با این سرویس، مربیان سرعت بسیار بیشتری در ارائه برنامه ها خواهند داشت 


چرا GYM24؟ چرا GYM24؟ چرا GYM24؟
5 امتیاز از 4 رای
GYM24 | سامانه جامع مربیان ورزشی
5 امتیاز از 4 رای