گزارش تصويرى برگزارى همايش تخصصى يكروزه پيلاتس

  1396/04/17         381      
گزارش تصويرى برگزارى همايش تخصصى يكروزه پيلاتس گزارش تصويرى برگزارى همايش تخصصى يكروزه پيلاتس گزارش تصويرى برگزارى همايش تخصصى يكروزه پيلاتس با حضور اساتيد بنام بين المللى و چهره هاى سرشناس عرصه ورزش و هنر - شنبه 96/04/17 باشگاه پيام تهران
4 امتیاز از 1 رای
GYM24 | سامانه جامع مربیان ورزشی
4 امتیاز از 1 رای
گزارش تصويرى برگزارى همايش تخصصى يكروزه پيلاتس با حضور اساتيد بنام بين المللى و چهره هاى سرشناس عرصه ورزش و هنر - شنبه 96/04/17 باشگاه پيام تهران

گزارش تصويرى برگزارى همايش تخصصى يكروزه پيلاتس با حضور اساتيد بنام بين المللى و چهره هاى سرشناس عرصه ورزش و هنر - شنبه ٩٦/٠٤/١٧ باشگاه پيام تهران