پیاده سازی وب سایت

  1395/06/24         749
پیاده سازی وب سایت با قابلیت ثبت اخبار، افتخارات، کاربران و درج برنامه های تمرینی و غذایی و حرکات تمرینی و آرشیو کردن اطلاعات
پیاده سازی وب سایت

ایده، طراحی و توسعه وب سایت، توسط امید شاکری انجام شد.

امکانات سایت:

  • ثبت اخبار
  • ثبت افتخارات
  • ثبت حرکات تمرینی به همراه تصاویر و توضیحات
  • ثبت مواد غذایی به همراه ارزش غذایی
  • ثبت ورزشکاران
  • ثبت برنامه های تمرینی و غذایی برای هر ورزشکار 
  • ورود هر کاربر به حساب کاربری خود در سایت و مشاهده برنامه های تمرینی و غذایی خود، مشاهده نمودار تغییرات وزن، شاخص توده بدن (BMI) و ...

 


پیاده سازی وب سایت پیاده سازی وب سایت پیاده سازی وب سایت با قابلیت ثبت اخبار، افتخارات، کاربران و درج برنامه های تمرینی و غذایی و حرکات تمرینی و آرشیو کردن اطلاعات
5 امتیاز از 8 رای
GYM24 | سامانه جامع مربیان ورزشی
5 امتیاز از 8 رای